• 51 - മത് ദേശീയ സമ്മേളനം - പയ്യന്നൂർ , കണ്ണൂർ
    2019 മെയ് 4 , 5 ( ശനി, ഞായർ )
  • 51 - മത് ദേശീയ സമ്മേളനം - പയ്യന്നൂർ , കണ്ണൂർ
    2019 മെയ് 4 , 5 ( ശനി, ഞായർ )
  • Samsakarika sammelanam
  • Vishnu Sahasranamam
  • VILAMBARA JATHA

Our Projects

About Us

  ശ്രീ പുഷ്പക ബ്രാഹ്മണ സേവാ സംഘം , 1968  ജൂലൈ 28 നു  തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമായി തുടക്കം കുറിച്ചു. പ്രഥമ പ്രസിഡണ്ടായി ഡോ.എസ്.വാസുദേവിനെയും ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി ശ്രീ. ആറന്മുള നീലകണ്ഠൻ ഉണ്ണിയേയും , ട്രെഷറർ ആയി തൃശൂർ പി രാധാകൃഷ്ണനെയും  തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഷോഡശ സംസ്കാരം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സമാന സമുദായക്കാരായ നമ്പീശൻ , നമ്പിടി, ഉണ്ണി,പ്ലാപ്പളി,ഇളയത് , മൂത്തത്, കുരിക്കൾ  എന്നിങ്ങനെയുള്ളവരെ   ഒത്തൊരുമിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്നതിനും തമ്മിൽ ഐക്യമുണ്ടാകുന്നതിനു വേണ്ടിയുമായിരുന്നു ശ്രീ പുഷ്പക ബ്രാഹ്മണ സേവാ സംഘം പ്രധാനമായും ഊന്നൽ നൽകിയത്. 110 വർഷങ്ങൾക്കു  മുന്നേ കണ്ണൂരിൽ പ്ര...

read more

Our Executive Committee

Photo Gallery

News & Events