പുഷ്പകധ്വനി ,മെ മ്പർഷിപ്പ് , ഡയറി പരസ്യം 365 ദിവസം

THIS COMMITTEE HEADED BY SMT. K.P UMADEVI , CONVENER  SMT. BHARATHI , CO_ORDINATOR - MOHANACHANDRAN
 
പ്രധാനമായും സംഘടനയുടെ അംഗസംഖ്യ വർധിപ്പിക്കൽ , പുഷ്പകധ്വനി പ്രചാരണം , പുഷ്പകധ്വനി പരസ്യം, ഡയറി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി വിവിധ പ്രവർത്തികൾ ഈ ഉപസമിതിയുടെ ചുമതലയാണ്.

  ശ്രീ പുഷ്പക ബ്രാഹ്മണ സേവാ സംഘം , 1968  ജൂലൈ 28 നു  തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമായി തുടക്കം കുറിച്ചു. പ്രഥമ പ്രസിഡണ്ടായി ഡോ.എസ്.വാസുദേവിനെയും ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി ശ്രീ. ആറന്മുള നീലകണ്ഠൻ ഉണ്ണിയേയും , ട്രെഷറർ ആയി തൃശൂർ പി രാധാകൃഷ്ണനെയും  തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഷോഡശ സംസ്കാരം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സമാന സമുദായക്കാരായ നമ്പീശൻ , നമ്പിടി, ഉണ്ണി,പ്ലാപ്പളി,ഇളയത് , മൂത്തത്, കുരിക്കൾ  എന്നിങ്ങനെയുള്ളവരെ   ഒത്തൊരുമിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്നതിനും തമ്മിൽ ഐക്യമുണ്ടാകുന്നതിനു വേണ്ടിയുമായിരുന്നു ശ്ര...read more

Quick Contact
Subscribe Us

Hari Narayanan T.R (General Secretary SPSS)
Pushpaka Mandiram North Nada, 2nd Ring Road Guruvayoor

Connect With Us