jillasamithy

Thiruvananthapuram


A G Kurukkal

- Patron

9447220181

District: Thiruvananthapuram

C N P Nampi

- Patron

9446176074

District: Thiruvananthapuram

V Sukumara Kurukkal

- President

9447739536

District: Thiruvananthapuram

K M Sreedevi Kutty

- Secretary

9446466751

District: Thiruvananthapuram

S Suresh Kumar

- Treasurer

9995090803

District: Thiruvananthapuram

Kollam


Parameswaran unni

- President

9744485495

District: Kollam

G Madhusoodanan Unni

- Secretary

9495476229

District: Kollam

Baladevan unni

- Treasurer

9605060180

District: Kollam

Pathanamthitta


C N Prasad Sharma

- President

9847297925

District: Pathanamthitta

Parameswara Sharma

- Secretary

9847535318

District: Pathanamthitta

Gireesan Plappally

- Treasurer

9496147527

District: Pathanamthitta

Alappuzha


K S Rajendran

- President

9633772996

District: Alappuzha

D Raveendra Kumar

- Secretary

9847053886

District: Alappuzha

Dr Lekha Radhakrishnan

- Treasurer

9895323652

District: Alappuzha

Eranakulam


N N Sankaran Nambiar

- President

9446892215

District: Eranakulam

K N Krishnan Nambisan

- Secretary

9447575803

District: Eranakulam

Prameela Narayanan

- Treasurer

9446684283

District: Eranakulam

Thrissur


T P Mohanan Nambisan

- Treasurer

9497627181

District: Thrissur

K Balan Nambisan

- President

District: Thrissur

kavil Narayanan

- Secretary

District: Thrissur

Palakkad


K P K Nambisan

- President

9496437170

District: Palakkad

P S Rajan

- Secretary

9447371171

District: Palakkad

V Sankaran Nambisan

- Treasurer

9495229949

District: Palakkad

Kozhikode


A Sunilkumar

- President

District: Kozhikode

V Vinodkumar

- Secretary

9747756298

District: Kozhikode

N Jayaraj Nambisan

- Treasurer

9447459094

District: Kozhikode

Kannur


K M Balakrishnan Nambisan

- President

9447936394

District: Kannur

V V Hareendranath

- Secretary

9745987091

District: Kannur

K M Kunhikrishnan Nambisan

- Treasurer

9847702758

District: Kannur

Waynad


P Sivaraman Nambisan

- President

9961907594

District: Waynad

A Gangadharan Nambisan

- Patron

9447312597

District: Waynad

T Vasudevan nambisan

- Secretary

8547245333

District: Waynad

P M Subrahmanyan

- Treasurer

9495218844

District: Waynad

Kasaragod


K M Sanoj

- Secretary

9497401437

District: Kasaragod

K Parameswaran Nambisan

- President

9446025075

District: Kasaragod

K Ganeshan

- Treasurer

8547145021

District: Kasaragod

Kottayam


K S Pradeep

- President

9961740549

District: Kottayam

Mini Narayanan

- Secretary

9446344364

District: Kottayam

K Narayanan

- Treasurer

9446034364

District: Kottayam

Malapuram


Ramesan A P

- Treasurer

District: Malapuram

Santha Damodaran

- President

District: Malapuram

Sreeprakash Nambisan

- Secretary

District: Malapuram